22.9 C
Rajshahi
Sunday, October 20, 2019, 9:14am

Kornohar Thana